6.sınıf matematik 2.dönem 1. yazılı soruları

….. EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI TOKİ ORTAOKULU
6. SINIF MATEMATİK II DÖNEM I YAZILISI

1)Aşağıdaki işlemlerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y yazınız.
(. . . ) 8,65 . 10 = 86,5
( … ) |-23| = |+23|
(…) Negatif tam sayılardan sıfıra yakın olan daha büyüktür.
(. . . ) 0,5 . 1 000 = 500
(. . . ) 19,4 ÷ 10 = 194
2)Aşağıdaki ifadelerin belirttiği tam sayıları yazınız?
a. 755 TL gelir (………………………………..)
b. Sıcaklık sıfırın altında 8 derece(……………….)
c. 14 adım ileri (………………………)
ç. 78 TL alacak (…………………………..)
d. Deniz seviyesinin altında 12m (………………….)

3)Özgen Bey, kilogramı 4,75 TL’den 3,2 kg kiraz aldı. Sa¬tıcıya 20 TL veren Özgen Bey’in kaç Türk lirası para üstü ala¬cağını bulunuz?

4)Esin, 14,75 TL’ye sulu boya, 8,15 TL’ye kalem kutusu aldı. Esin, aldıklarına kaç Türk lirası ödemiştir?

5)
Yukarıdaki sayı doğrusunda verilen işlemi yapınız.
6)-5, +2, , +4 ,-7, │-5│ sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayanız.
…………………………………………………………
7)Aşağıdaki işlemlerde boşluklara hangi sayıların yazılacağını bulunuz.
a) (+9) +….. = (-2) + (+9)
b) … + (-12) = 0
c) 8 + ..… = 8
ç) [(–1) + …..] + (–9) = (–1) + [(+6) + (–9)] d) …….. + 0 = +36

8)Bir tenekede bulunan 40 litre zeytinyağı her biri 0,8 litre yağ alan şişelere boşaltılıyor. Bu iş için kaç tane şişe kullanılmıştır?

9)Aşağıda verilen işlemleri yapınız?
a)(-9)+(15)=
b)(-8)-(-10)=
c) (+14) +(+6)=
d)(-1)+(-1) =
e)(+15)+(-15)=
10)Hangisi istatistikte kullanılan araştırma yöntemlerinden değildir?
A) Ödev yapma B) Anket yapma
C) Örnekleme yöntemi D) Rastgele seçme

11)Bir karınca sayı doğrusunda (+5) noktasında durmaktadır.Karınca kendisi ile başlangıç noktasına eşit uzaklıkta bulunan buğday tanesini görüyor buna göre buğday tanesi sayı doğrusunda hangi noktada durmaktadır?
A) (+6) B) (-5) C) 4 D) (-3)

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.